KAEDAH ASAS AL-BARQY

Belajar Membaca Al-Quran Secepat Kilat

CEPAT

Kaedah Al-Barqy disusun agar anak-anak dan orang dewasa cepat membaca Al-Quran. Melalui pendekatan kata kunci, bunyi serta huruf al-Quran dapat dipelajari dengan cara yang cepat dan mudah.

CERIA

Pengajaran dan pembelajaran al-Barqy berpusatkan kepada murid. Pelajaran bermodul yang dilengkapi dengan bahan tunjuk ajar, aktiviti pengukuhan dan pengayaan menarik minat anak untuk terus belajar. Beraneka aktiviti permainan membuatkan suasana belajar menjadi lebih ceria.

ANTI-LUPA

Pendekatan bermodul berdasarkan kata kunci dengan kaedah pengulangan yang tersusun memudahkan anak agar tidak lupa perkara yang dipelajari.

Keutamaan Membaca al-Quran

Lemah pemikiran saintifik bermaksud anak anda tidak mahir berfikiran seperti berikut:
 • Syafaat di Hari Akhirat – “Bacalah oleh kamu sekalian akan al-Quran itu, sebab al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat – yakni pertolongan – kepada orang-orang yang mempunyainya.” (Maksud Riwayat Muslim)
   
 • Sebaik-baik Golongan – “Sebaik-baik kamu sekalian ialah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya pula.” (Maksud Riwayat Bukhari) 
   
 • Perumpamaan Orang yang Membaca Al-Quran – “Perumpamaan orang Mukmin yang suka membaca al-Quran ialah seperti buah utrujah, baunya enak dan rasanya pun enak dan perumpamaan orang Mukmin yang tidak suka membaca al-Quran ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka membaca al-Quran ialah seperti minyak harum,baunya enak sedang rasanya pahit dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca al-Quranialah seperti rumput hanzhalah, tidak ada baunya dan rasanya pun pahit.” (Maksud Hadith Muttafaq ‘Alaih)

Anak Anda Boleh Membaca Al-quran dengan Mudah

 • SELARI DENGAN PENGAJARAN BAHASA ARAB 

  Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Oleh itu, pengajarannya juga harus sesuai dengan kaedah membaca huruf dan kalimah bahasa Arab. Pada peringkat awal pembacaan, bentuk huruf dan tandabaris dikemukakan melalui struktur kata atau kalimat. Bentuk dan bunyi huruf tunggal yang bersambung turut diperkenalkan.

 • PENDEKATAN KATA KUNCI 

  Setiap kata kunci memiliki makna yang mudah difahami dan dihafal yang kemudiannya dapat digunakan sebagai kunci rujukan terutamanya apabila anak-anak terlupa. Oleh itu, pendekatan kata kunci menjadikan anak-anak anti-lupa. Kata-kata kunci merupakan frasa mudah bunyi-bunyi bahasa Arab yang ada makna dalam bahasa Melayu.

 • SISTEM YANG TERSUSUN 

  Kaedah Al-Barqy menggunakan sistem yang berikut: i. Pengamatan bentuk dan bunyi huruf, ii. Pemilihan dan Pemisahan, iii. Pemaduan. Dalam satu muka surat sahaja anak-anak telah dapat mengenali sesuatu huruf di samping dapat membaca kalimat yang bersambung. Kemahiran ini tercapai melalui ketiga-tiga tahap ini.

 • TEKNIK YANG BERKESAN 
  1. Menggalakkan daya ingatan anak-anak dengan menggunakan titian ingatan.
  2. Pengelompokkan bunyi atau bentuk untuk memindahkan huruf yang telah dikenal kepada huruf yang baru.
  3. Menggunakan titian unta iaitu urutan yang mengarah dalam bentuk kalimat-kalimat yang berirama.
  4. Membiasakan anak-anak dengan sebutan huruf dan tajwid yang betul melalui bacaan kalimat-kalimat serta nasyid yang berirama.
  5. Membiasakan anak-anak membaca ayat-ayat Al-Quran secara berterusan daripada peringkat awal lagi.
  6. Tahap pengayaan pula akan menguji kelancarannya membaca potongan ayat Al-Quran yang berbeza.
  7. Setiap pelajaran diakhiri dengan bacaan surah untuk menguji kelancarannya membaca potongan ayat Al-Quran yang berbeza.
 • MURID AKTIF GURU MEMBIMBING 

  Kaedah Al-Barqy menggalakkan murid untuk membaca sendiri, memisah sendiri, memilih sendiri dan memadu sendiri kalimat-kalimat pada setiap muka surat. Guru hanya perlu membimbing dan mendorong murid. Kaedah Al-Barqy bukan sahaja sesuai diajar secara satu sama satu, tetapi juga amat berkesan untuk pembelajaran di dalam kelas.

 • SOKONGAN UNTUK GURU DAN IBU BAPA 

  Buku teks Al-Barqy dilengkapi dengan buku aktiviti Al-Barqy untuk melengkapkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, buku panduan pelaksanaan kaedah Al-Barqy disediakan untuk guru dan ibu bapa.

Matlamat Kaedah Asas Al-barqy

Kaedah Al-Barqy menjadi pilihan para guru, ibu bapa dan individu yang ingin mengajar dan belajar Al-Quran:

 • Ibu bapa dan guru lebih mudah mengajar kerana maklumat dan panduan mengajar disediakan bagi setiap pelajaran.
 • Guru dan ibu bapa boleh mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran dengan adanya buku dan VCD Panduan Mengajar, Kad Imbasan dan nasyid.
 • Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kepada anak dan ini memudahkan anak untuk cepat membaca al-Quran.