Kaedah Al-Barqy

"Kaedah Cepat Membaca Al-Quran"

KAEDAH BELAJAR MEMBACA AL-QURAN YANG CEPAT, CERIA DAN ANTI-LUPA

CEPAT

Kaedah Al-Barqy disusun agar anak-anak dan orang dewasa cepat membaca Al-Quran. Melalui pendekatan kata kunci, bunyi dan huruf al-Quran dapat dipelajari dengan cara yang cepat dan mudah.

CERIA

Pelajaran bermodul yang dilengkapi dengan bahan tunjuk ajar dan aktiviti pengukuhan dan pengkayaan menarik minat anak untuk terus belajar.

ANTI-LUPA

Pendekatan bermodul berdasarkan kata kunci dengan kaedah pengulangan yang tersusun memudahkan anak untuk tidak lupa perkara yang dipelajari.

KEUTAMAAN MEMBACA AL-QURAN

SYAFAAT DI HARI AKHIRAT

"Bacalah oleh kamu sekalian akan al-Quran itu, sebab al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat - yakni pertolongan - kepada orang-orang yang mempunyainya." 

 (Maksud Riwayat Muslim)


SEBAIK-BAIK GOLONGAN

"Sebaik-baik kamu sekalian ialah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya pula."       

(Maksud Riwayat Bukhari)

PERUMPAMAAN ORANG YANG MEMBACA AL-QURAN

"Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca al-Quran ialah seperti buah utrujah, baunya enak dan rasanya pun enak dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca al-Quran ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka membaca al-Quran ialah seperti minyak harum, baunya enak sedang rasanya pahit dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca al-Quran ialah seperti rumput hanzhalah, tidak ada baunya dan rasanya pun pahit."

(Maksud Hadith Muttafaq ‘Alaih)

 

KAMI TAHU APA YANG ANDA PERLUKAN

Kaedah Al-Barqy menjadi pilihan para guru, ibu bapa dan individu yang ingin mengajar dan belajar Al-Quran:

 • check
  Ibu bapa dan guru lebih mudah mengajar kerana maklumat dan panduan mengajar disediakan di setiap pelajaran
 • check
  Guru dan ibu bapa boleh mempelbagaikan pengajaran dan pembelajaran dengan adanya buku dan VCD panduan Mengajar, Kad Imbasan dan Nasyid. 
 • check
  Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kepada anak dan ini memudahkan anak untuk cepat membaca al-Quran. 

KAEDAH AL-BARQY Membimbing 

Anak Membaca Al-Quran dengan MUDAH kerana:

SELARI DENGAN PENGAJARAN BAHASA ARAB

Al-Quran diwahyukan dalam Bahasa Arab. Oleh itu, pengajarannya juga harus sesuai dengan kaedah membaca huruf dan kalimah Bahasa Arab. Dalam hal ini, pada peringkat awal bentuk huruf dan tanda baris dikemukakan melalui struktur kata atau kalimat. Pada peringkata awal lagi bentuk dan bunyi huruf tunggal yang bersambung diperkenalkan.

PENDEKATAN KATA KUNCI

Setiap kata kunci memiliki makna yang mudah difahami dan dihafal yang kemudiannya dapat digunakan sebagai kunci rujukan terutamanya pada saat anak-anak lupa. Oleh itu, pendekatan kata kunci ini membuat anak-anak anti-lupa. Kata-kata kunci ini ialah frasa mudah bunyi-bunyi Bahasa arab yang ada makna dalam Bahasa Melayu.

SISTEM YANG TERSUSUN

Kaedah Al-Barqy menggunakan sistem yang berikut:

 • Pengamatan bentuk dan bunyi huruf
 • Pemilihan dan Pemisahan
 • Pemaduan

Dalam satu muka surat sahaja anak-anak telah dapat mengenali sesuatu huruf di samping dapat membaca kalimat yang bersambung. Kemahiran ini tercapai dmelalui ketiga-tiga tahap ini.

TEKNIK YANG BERKESAN

Melalui Teknik titian ingatan, anak-anak boleh mengingat sesuatu pelajaran dengan lebih mudah. Teknik sebutan huruf dengan kalimah berirama pula menjadikan anak-anak berupaya menyebut kalimah dengan tajwid yang sempurna. Anak-anak akan terbiasa membaca ayat-ayat Al-Quran daripada peringkat awal lagi.

MURID AKTIF GURU MEMBIMBING

Kaedah Al-Barqy menggalakkan murid untuk membaca sendiri, memisah sendiri, memilih sendiri dan memadu sendiri kalimat-kalimat pada setiap muka surat. Guru hanya perlu membimbing dan mendorong murid. Kaedah Al-Barqy bukan sahaja sesuai diajar secara satu sama satu, tetapi juga amat berkesan untuk pembelajaran di dalam kelas.

SOKONGAN UNTUK GURU DAN IBU BAPA

Buku teks Al-Barqy dilengkapi dengan buku aktiviti Al-Barqy untuk melengkap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, buku panduan pelaksanaan kaedah Al-Barqy disediakan untuk guru dan ibu bapa. Bahan bantu mengajar juga disediakan untuk memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Kursus-kursus kaedah mengajar Al-Barqy untuk ibu bapa dan guru juga dianjurkan secara berterusan.

Klik Untuk Lihat Sampel Halaman

Allahyarham Drs. Haji Muhadjir Sulthon


PENGARANG Al-Barqy

Tentang Pengarang


KH Muhadjir Sulthon, bekas pensyarah fakulti Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, ini memberikan sumbangan yang besar bagi perkembangan kaedah membaca Al-Qur’an yang efektif dan efisien. Setelah mempelajari berbagai kaedah membaca Al-Qur’an yang berkembang sejak beberapa abad lalu hingga kaedah yang paling mutakhir, Muhadjir akhirnya menemukan kaedah mengajar al-Quran yang paling efektif iaitu kaedah Al-Barqy.


e-BO​​​​​OKLET 

PERCUMA!

Kami hantar terus ke e-mel anda.


Memudahkan Pembelajaran Dan Pengajaran

Arahan yang lengkap disusun dalam setiap halaman buku-buku aktiviti.  Kursus kaedah mengajar “Al-barqy” juga disusun untuk ibu bapa dan guru.

play

“Sangat bermanfaat dan sangat bagus, kerana pada pelatihan ini saya belajar teknik-teknik terbaru dan cepat difahami oleh pelajar tanpa mengikut level pelajar dan juga anti lupa.”

Puan Nurezi

Guru Sekolah

“Kaedah al Barqy adalah kaedah anti lupa, mudah difahami kanak-kanak ,mudah dihafal dan mesra anak..”

Puan Yulia Arfiani

Guru Pusat Bimbingan

Ingin ketahui apa yang anda dapat dalam setiap pembelian Pakej Jumbo Al-Barqy?


PAKEJ AL-BARQY

               PAKEJ LENGKAP AL-BARQY

 • check
  Al-BARQY Kaedah Cepat Membaca Al-Quran: Susunan pelajaran dibina mengikut tahapan anak.
 • check
  Lancar Al-Barqy: Buku aktiviti untuk mempercepatkan penulisan huruf-huruf al-Quran
 • check
  Nasyid & Buku Panduan Bacaan Al-Barqy: Aktiviti pengisian bunyi dan pengenalan kata kunci.
 • check
  VCD dan DVD Panduan Mengajar Kaedah Al-Barqy: VCD lengkap Panduan Mengajar yang ringkas.
 • check
  Carta Al-Barqy: Carta Bersaiz (A1) bagi mem​​​​bantu ibu bapa dan guru bagi setiap pelajaran Al-Barqy
 • check
  Kad Tunjuk Al-Barqy: 13 Keping kad tunjuk yang mengandungi 50 huruf membantu pengenalan bentuk dan bunyi huruf.​​​​

TA​JWID AL-BARQY: KAEDAH MUDAH BELAJAR TAJWID

 • check
  Pelajari hukum-hukum Tajwid dengan mudah   daripada hukum-hukum asas bacaan sehinggalah        ke peringkat yang lebih tinggi.
 • check
  VCD Panduan Mengajar Tajwid Al-Barqy:  55 minit panduan dan ringkasan mengajar yang berkesan  untuk ibu bapa dan guru.
 • check
  VCD Panduan Mengajar Tajwid Al-Barqy 2: 50 Minit panduan dan ringkasan mengajar yang berkesan  untuk ibu bapa dan guru.
 • check
  Buku Panduan Mengajar: Menjelaskan secara      ringkas semua isi kandungan pelajaran Al-Barqy

BAHAN SOKONGAN

                    CARTA AL-BARQY

 • check
  Carta Al-Barqy: Carta Bersaiz (A1) bagi mem​​​​bantu ibu bapa dan guru bagi setiap pelajaran Al-Barqy
 • check
  Kad Tunjuk Al-Barqy: 13 Keping kad tunjuk yang mengandungi 50 huruf membantu pengenalan bentuk dan bunyi huruf.​​​​

Anda seorang guru tadika dan ingin menguasai teknik pengajaran berkesan di dalam kelas?