Adakah anak anda masih tidak lancar membaca al-Quran?

Kini dengan

Al-Barqy’ kaedah cepat membaca al-quran secepat kilat, anak anda boleh lancar membaca al-Quran

 Mengapa perlu pilih Al-Barqy?

CEPAT, CERIA, TERSUSUN

CEPAT

Anak anda akan mudah dan cepat mempelajari bunyi dan huruf al-Quran melalui pendekatan kata kunci yang bersifat anti lupa dan menjadi titian ingatan untuk memahami pelajaran yang baru.

CERIA

Anak anda akan bersemangat dan teruja untuk belajar membaca al-Quran  kerana al-Barqy dilengkapi dengan nasyid-nasyid dan aktiviti-aktiviti pengajaran yang berkesan lagi menyeronokkan.

TERSUSUN

Anak anda lebih mudah untuk memahami sesuatu pelajaran kerana pengajaran al-Barqy mengikut sistem yang tersusun.

Al-Barqy bukan saja sesuai untuk anak-anak tetapi juga untuk semua peringkat umur.

AL-BARQY MENARIK kerana…

Anak seawal 3 tahun ada yang sudah boleh membaca.

KEJAYAAN AL-BARQY

Anak gelandangan juga cepat belajar membaca al-Quran menggunakan kaedah al-Barqy

Lebih 100,000 buku ‘al-Barqy’ telah tercetak dan diguna pakai di Malaysia dan Indonesia. Kini al-Barqy juga telah memasuki pasaran Vietnam.