AT-TAISIR FIL ARABIYYAH

Kini Bahasa Arab Lebih Mudah untuk Semua!

Pendekatan at-Taisir Fil Arabiyyah merangkumi asas-asas berikut:

BAHASA KOMUNIKATIF
Pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa komunikatif.

MEMAHAMI ISLAM
Memuatkan teks-teks al-Quran, Hadis dan cerita-cerita Islamik sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran.

MEMAHAMI BUDAYA ARAB & ISLAM
Penerapan unsur-unsur budaya Arab dan budaya Islam dalam bahan pengajaran dan pembelajaran.

UNTUK YANG BUKAN PENUTUR BAHASA ARAB
Pelbagai kaedah yang berkesan untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa kedua.

Bagaimana Anak Anda Boleh Belajar Bahasa Arab dengan Mudah?

1. BUNYI DAN HURUF (BUKU 1)

Kemahiran komunikatif iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis diasaskan dengan penguasaan bunyi-bunyi asas bahasa Arab. Bunyi-bunyi ini kemudiannya dikaitkan dengan huruf-huruf yang berkaitan. Huruf-huruf ini pula diperkenalkan secara santai melalui perkataan yang terdapat dalam pelajaran.

2. BERTUTUR SAMBIL MENYANYI (BUKU 1-3)

Anak-anak menguasai kemahiran bertutur dengan bernyanyi beramai-ramai secara berkumpulan, sama ada diiringi CD atau tanpa CD.

3. BERCERITA (BUKU 1-3)

Anak-anak menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan mendengar guru bercerita dan kemudian bercakap tentang cerita tersebut dengan panduan guru.

4. PEMBINAAN KOSA KATA (BUKU 1-3)

Kelancaran dan kefahaman membaca dalam bahasa Arab diasaskan melalui pembinaan kosa kata. Pada setiap bab, perkataan baharu diperkenalkan berdasarkan tajuk yang dipelajari. Motivasi anak akan meningkat apabila mereka faham perkataan yang mereka baca.

5. PERMAINAN KOMUNIKATIF (BUKU 1-3)

Asas pendidikan awal yang merangkumi pelajar tahun 1 hingga 3 perlu pendekatan bermain, bernyanyi dan bercerita. Permainan komunikatif merangkumi ketiga-tiga pendekatan ini. Asasnya pendidikan yang ceria, meningkatkan motivasi dan memudahkan penerapan kefahaman.

6. BACAAN BERPANDU (BUKU 4-6)

Bacaan berpandu fokusnya ialah anak-anak mengalami sendiri proses membaca bersama kawan-kawan. Antara teknik bacaan berpandu ialah soalan-soalan kefahaman disediakan sebelum bacaan teks untuk memandu anak-anak memahami bacaan mereka. Teknik mengajar yang baik akan menggalakkan anak-anak saling membantu antara satu sama lain untuk lancar dan faham apa yang dibaca.

7. PENGGUNAAN KAMUS (BUKU 4-6)

Murid didedahkan kepada penggunaan kamus. Perkataan yang dimerahkan dalam teks bacaan diberikan maknanya dalam kamus ini.

8. PETA IDEA (BUKU 4-6)

Asas kefahaman membaca adalah meletakkan apa yang dibaca dalam konteks yang menyeluruh. Peta idea merupakan lakaran keseluruhan inti pati cerita yang dibaca. Ini memberi konteks tentang perkara yang sedang dibaca dengan keseluruhan cerita. Dengan cara ini, anak akan lebih lancar dan faham apa yang dibaca.

9. MAHIR QAWAID (BUKU 4-6)

Memperkenalkan asas-asas tatabahasa Arab secara santai dengan menyediakan ayat-ayat dengan struktur kata yang betul. Juga disediakan latihan membina ayat.

10. MAHIR BERTUTUR (BUKU 4-6)

Pendekatan khusus melalui pengucapan berpandu disusun untuk membentuk kemahiran anak bertutur. Situasi tertentu disusun untuk anak membina ayat pengucapan berpandukan perkataan dan ayat yang disediakan. Juga pelbagai aktiviti direka bentuk untuk menggalakkan murid mudah bertutur.

Matlamat AWJAD

Kaedah AWJAD menjadi pilihan para guru, ibu bapa dan individu yang ingin menulis Jawi dengan Cepat dan Tepat:

  • Ibu bapa dan guru lebih mudah mengajar kerana maklumat dan panduan mengajar disediakan bagi setiap pelajaran.
  • Pelajar disediakan buku-buku latihan dan alat bantu mengajar yang lengkap serta membantu penguasaan.
  • Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan kepada anak dan ini memudahkan anak untuk cepat menulis Jawi.