Kini Bahasa Arab Lebih Mudah Untuk Semua!

Program Bahasa Arab Bertahap Sesuai Untuk Kanak-Kanak Dan Orang Dewasa Yang Bukan Penutur Bahasa Arab

PENDEKATAN AT-TAISIR MERANGKUMI ASAS-ASAS BERIKUT:

BAHASA KOMUNIKATIF


Pendekatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa komunikatif.

MEMAHAMI NILAI ISLAM

Memuatkan teks-teks Al-Quran, Hadith dan cerita-cerita Islamik sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran.

MEMAHAMI BUDAYA ARAB & ISLAM

Memperkenalkan unsur-unsur budaya Arab dan budaya Islam dalam bahan pengajaran dan pembelajaran.

MEMUDAHKAN

BUKAN PENUTUR 

Pelbagai kaedah yang berkesan untuk mempelajari Bahasa Arab sebagai bahasa kedua.

MENGAPA PERLU MENGUASAI BAHASA ARAB?

Al-Quran sebagai sumber rujukan utama

Sesungguhnya Kami telah menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kalian memahaminya

(Az-Zukhruf: 3)

Bahasa yang amat istimewa

“Cintailah bahasa Arab kerana 3 hal; kerana aku (Nabi Muhammad SAW) orang Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab, dan percakapan ahli syurga adalah bahasa Arab.”

 (Riwayat Muslim)

Sebahagian daripada agama Islam

“Hendaklah kamu meminati belajar bahasa Arab kerana sesungguhnya ia adalah sebahagian dari agamamu”. 

(Umar bin Al-Khattab)

Bahasa utama rujukan ilmu-ilmu Islam

Kebanyakan bahan-bahan rujukan Islam seperti Akidah, Fiqah, Sirah, Tasawwuf, Tafsir dan lain-lain adalah dalam Bahasa Arab.

KAMI TAHU APA YANG ANDA PERLUKAN!

At-Taisir Fil Arabiyah menjadi pilihan para guru, ibu bapa dan individu yang ingin mengajar dan belajar Bahasa Arab kerana:

 • check
   Maklumat dan panduan mengajar disediakan di setiap muka surat di bahagian bawah buku.
 • check
   Pelajar akan lebih mudah tertarik untuk mempelajari Bahasa Arab dengan adanya buku yang berwarna-warni, ilustrasi dan reka letak yang menarik.
 • check
  Pengajaran dan pembelajaran dipelbagaikan melalui DVD interaktif, poster, kamus dan kad i​mbasan.
 • check
   Anak-anak akan berupaya mengikuti Pendidikan Islam dalam Bahasa Arab.

BAGAIMANA ANAK ANDA BOLEH BELAJAR BAHASA ARAB DENGAN MUDAH?


BUNYI DAN HURUF (BUKU 1)

Kemahiran komunikatif iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis diasaskan dengan penguasaan bunyi-bunyi asas Bahasa Arab. Bunyi-bunyi ini kemudiannya dikaitkan dengan huruf-huruf yang berkaitan. Huruf-huruf ini pula diperkenalkan secara santai melalui perkataan yang terdapat dalam pelajaran.

BERTUTUR SAMBIL MENYANYI (BUKU 1-3)

Anak-anak menguasai kemahiran bertutur dengan bernyanyi beramai-ramai secara berkumpulan, samada diiringi CD atau tanpa CD.

BERCERITA (BUKU 1-3)

Anak-anak menguasai kemahiran mendengar dan bertutur dengan mendengar guru bercerita dan selepas itu bercakap tentang cerita dengan panduan guru.

PERMAINAN KOSA KATA (BUKU 1-3)

Kelancaran dan kefahaman membaca dalam Bahasa Arab diasaskan melalui pembinaan kosa kata. Pada setiap bab, perkataan baharu diperkenalkan berdasarkan tajuk yang dipelajari. Motivasi anak akan meningkat apabila mereka faham perkataan yang mereka baca.

PERMAINAN KOMUNIKATIF (BUKU 1-3)

Asas Pendidikan awal yang merangkumi pelajar tahun 1 hingga 3 perlu pendekatan bermain, menyanyi dan bercerita. Permainan komunikatif merangkumi ketiga-tiga pendekatan ini. Asasnya pendidikan yang ceria, meningkatkan motivasi dan memudahkan penerapan kefahaman.

BACAAN BERPANDU (BUKU 4-6)

Bacaan berpandu fokusnya ialah anak-anak mengalami sendiri proses membaca bersama kawan-kawan. Antara Teknik bacaan berpandu ialah soalan-soalan kefahaman disediakan sebelum bacaan teks untuk memandu anak-anak memahami bacaan mereka. Teknik mengajar yang baik akan menggalakkan anak-anak saling membantu antara satu sama lain untuk lancar dan faham apa yang dibaca..

PENGGUNAAN KAMUS (BUKU 4-6)

Murid didedahkan kepada penggunaan kamus. Perkataan yang dimerahkan dalam teks bacaan diberikan maknanya di dalam kamus ini.

PETA IDEA (BUKU 4-6)

Asas kefahaman membaca adalah meletakkan apa yang dibaca dalam konteks yang menyeluruh. Peta idea merupakan lakaran keseluruhan intipati cerita yang dibaca. Ini memberi konteks tentang perkara yang sedang dibaca dengan keseluruhan cerita. Dengan cara ini, anak akan lebih lancar dan faham apa yang dibaca.

MAHIR QAWAID (BUKU 4-6)

Memperkenalkan asas-asas tatabahasa Arab secara santai dengan menyediakan ayat-ayat dengan struktur kata yang betul. Juga disediakan latihan membina ayat.

MAHIR BERTUTUR (BUKU 4-6)

Pendekatan khusus melalui pengucapan berpandu disusun untuk membentuk kemahiran anak bertutur. Situasi tertentu disusun untuk anak membina ayat pengucapan berpandukan perkataan dan ayat yang disediakan. Juga pelbagai aktiviti direka bentuk untuk menggalakkan murid mudah bertutur.

KLIK IKON UNTUK PRATONTON

e-BO​​​​​OKLET 

PERCUMA!

Kami hantarnya terus ke e-mel anda.


Memudahkan Pembelajaran Dan Pengajaran

At-Taisir Fil Arabiyah dilengkapi dengan panduan mengajar yang lengkap dalam setiap halaman buku teks dan buku aktiviti. Video animasi dan lagu juga membantu pembelajaran anak.  Kursus kaedah mengajar “At-Taisir Fil Arabiyah” juga disusun untuk ibu bapa dan guru meningkatkan kefahamanan dalam kaedah mengajar.

“Majalah AWAL menjadi rujukan buat guru saya sekiranya mereka kekeringan idea untuk mengajar sesuatu topik atau tajuk. Sebagai contoh, Tadika Cerdik Bistari ada menganjurkan program diniyah, jadi guru-guru saya menggunakan cerita-cerita yang ada dalam majalah AWAL dan mengolahnya dalam bentuk lakonan untuk dipersembahkan kepada anak-anak.”


Dr, Zainiah Bt Mohamed Isa

Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara

(UPSI)

“Majalah AWAL mempunyai kandungan yang memenuhi kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. AWAL juga mempunyai kandungan dan kurikulum yang diajar untuk pendidikan awal kanak-kanak di peringkat global contohnya konsep Imam al-Ghazali.” 

Dr. Latifah Ismail

Fakulti Pendidikan Univetsiti Malaya

Ingin lihat pakej lengkap At-Taisir? Tengok video ini...

AT-TAISIR FIL-ARABIYAH - TAHUN 1

 • check

  BUKU TEKS: Mempunyai 6 bab yang setiap satu daripadanya mengandungi perbendaharaan kata, pengucapan bertatasusila, struktur ayat, tatabahasa serta bunyi dan huruf, serta latihan.

 • check
   BUKU LATIHAN: Permainan komunikatif yang menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.
 • check
  BUKU MENYANYI SAMBIL BERTUTUR 1
 • check
  DVD NASYID 1: 12 buah lagu untuk aktiviti pengisian bunyi dan pembelajaran   yang menyeronokkan

AT-TAISIR FIL-ARABIYAH - TAHUN 2

 • check

  BUKU TEKS: Mempunyai 6 bab yang setiap satu daripadanya mengandungi perbendaharaan kata, pengucapan bertatasusila, struktur ayat, tatabahasa serta bunyi dan huruf, serta latihan.

 • check
  BUKU LATIHAN: Permainan komunikatif yang menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.
 • check
  BUKU MENYANYI SAMBIL BERTUTUR 2
 • check
  DVD NASYID 2: 12 buah lagu untuk aktiviti pengisian bunyi dan pembelajaran   yang menyeronokkan

AT-TAISIR FIL-ARABIYAH - TAHUN 3

 • check

  BUKU TEKS: Mempunyai 6 bab yang setiap satu daripadanya mengandungi perbendaharaan kata, pengucapan bertatasusila, struktur ayat, tatabahasa serta bunyi dan huruf, serta latihan.

 • check
  BUKU LATIHAN: Permainan komunikatif yang menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan.
 • check
  BUKU MENYANYI SAMBIL BERTUT​​​​UR 3
 • check
  DVD NASYID 3: 12 buah lagu untuk aktiviti pengisian bunyi dan pembelajaran   yang menyeronokkan

AT-TAISIR FIL-ARABIYAH - TAHUN 4

 • check

  BUKU TEKS: Mempunyai 7 bab yang setiap satu daripadanya mengandungi cerita bacaan, kefahaman bacaan, peta idea, latihan kefahaman, asas tatabahasa, pengucapan berpandu, sinonim dan antonim serta latihan.

 • 7 buah cerita tambahan dalam Taman Bacaan.
 • check
  BUKU LATIHAN: Indeks yang mengandungi tiga bentuk Kata Kerja Bahasa Arab di bahagian akhir buku.

AT-TAISIR FIL-ARABIYAH - TAHUN 5

 • check

  BUKU TEKS: Mempunyai 7 bab yang setiap satu daripadanya mengandungi cerita bacaan, kefahaman bacaan, peta idea, latihan kefahaman, asas tatabahasa, pengucapan berpandu, sinonim dan antonim serta latihan.

 • 6 buah cerita tambahan dalam Taman Bacaan.
 • check
  BUKU LATIHAN: Indeks yang mengandungi tiga bentuk Kata Kerja Bahasa Arab di bahagian akhir buku.

AT-TAISIR FIL-ARABIYAH - TAHUN 6

 • check

  BUKU TEKS: Mempunyai 5 bab yang setiap satu daripadanya mengandungi cerita bacaan, kefahaman bacaan, peta idea, latihan kefahaman, asas tatabahasa, pengucapan berpandu, sinonim dan antonim serta latihan.

 • 10 buah cerita tambahan dalam Taman Bacaan.
 • check
  BUKU LATIHAN: Indeks yang mengandungi tiga bentuk Kata Kerja Bahasa Arab di bahagian akhir buku.

 Anda suka Pakej At-Taisir? Dapatkan diskaun 10% untuk pembelian pakej lengkap.

Anda seorang guru dan ingin menguasai teknik pengajaran berkesan di dalam kelas?