AWAL SAINS

KUNCI CARA BERFIKIR UNTUK KEJAYAAN HIDUP

FOKUS PENGALAMAN SAINTIFIK YANG SISTEMATIK, KRITIS DAN KREATIF

SISTEMATIK

Pakej Awal Sains disusun secara sistematik bersesuaian dengan perkembangan pemikiran anak berusia 4-6 tahun. Setiap aktiviti dijalankan menggunakan pendekatan eksperimen untuk meningkatkan kemahiran dan pengalaman saintifik anak anda.

KRITIS

Sikap saintifik dibina melalui pemerhatian, pertanyaan, ramalan dan penyelesaian masalah. Anak-anak akan memusatkan pemerhatian kepada apa yang mereka fikirkan boleh berlaku. Kemudiannya, sikap ingin bertanya akan tercetus melalui pemikiran yang kritis.

KREATIF

Anak-anak akan mengemukakan idea-idea baharu untuk menghadapi sesuatu permasalahan dan berkebolehan untuk menyelesaikannya melalui eksperimen saintifik.

PEMIKIRAN SAINTIFIK BERMAKSUD ANAK ANDA TIDAK MAHIR BERFIKIRAN SEPERTI BERIKUT:

Mempersoalkan Sesuatu Pemerhatian


Terlalu banyak perkara yang berlaku di sekeliling kita terutama kejadian alam. Mengapakah langit biru? Apakah yang menyebabkan banjir? Kenapakah perlu belajar untuk menjadi pandai? Dan banyak lagi…


Membuat KajianMendapatkan maklumat lanjut tentang sesuatu perkara yang dilihatnya. Misalnya tentang warna-warna langit. Anak-anak yang berfikiran saintifik berupaya mereka bentuk kajian untuk memastikan adakah langit sentiasa biru pada sesuatu masa…

Mempersoalkan Rumusan Yang Dibuat


Anak-anak perlu menyiasat rumusan melalui sesuatu pemboleh ubah. Misalnya jika anak ingin membuat rumusan bahawa langit berwarna biru atas permukaan laut, sebuah kajian juga patut dibuat untuk melihat warna langit di atas permukaan hutan.

Menerima Kemungkinan Idea Yang Dirumuskan


Anak-anak memahami bahawa ketepatan sesuatu rumusan yang dibuat bergantung kepada data dan fakta yang diperolehi melalui kajian.

Terbuka Membuat Kajian Baharu


Sikap terbuka untuk mencari rumusan yang betul merupakan pemikiran saintifik yang baik.

Berfikir Secara Kreatif


Jika rumusan pada sesuatu permasalahan tidak menepati data dan fakta kajian, pemikiran saintifik menuntut untuk anak anda berfikiran kreatif untuk mencari rumusan yang lain.

KAMI TAHU APA YANG ANDA PERLUKAN

Awal Sains bertujuan untuk membentuk sikap, kaedah, dan pengalaman saintifik anak anda:

 • check
   Sikap Saintifik:  bermaksud tabiat bertanya dengan betul, keinginan yang mendalam untuk mendapatkan jawapan, serta berkebolehan melakukan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi.
 • check
  Kaedah Saintifik: memadukan cara berfikir dan penerokaan praktis terhadap sesuatu permasalahan. Kemahiran saintifik membuat inkuiri, penerokaan, mereka cipta dan membuat kesimpulan dibentuk melalui uji kaji yang disediakan.
 • check
  Pengalaman Saintifik: ialah uji kaji atau aktiviti praktis yang dibuat sendiri oleh anak untuk menguji ramalan atau kefahaman mereka tentang sesuatu hal. 

AWAL SAINS Membimbing Anak untuk 

Menguasai Kemahiran Dan Pengalaman Saintifik Berikut:

KEMAHIRAN SAINTIFIK

Awal Sains menerapkan kemahiran saintifik berikut iaitu kemahiran mengenal pasti, kemahiran menceritakan dan merekodkan pemerhatian,  kemahiran membuat ramalan, kemahiran membuat perbandingan, kemahiran mengelaskan objek dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan dengan konsep sains yang telah dipelajari. 

PENGALAMAN SAINTIFIK

Pengalaman saintifik anak dipertingkatkan semasa proses uji kaji atau aktiviti yang dibuat dengan mengemukakan persoalan-persoalan saintifik dalam setiap langkah dalam uji kaji atau aktiviti tersebut. 

KLIK IKON UNTUK PRATONTON

FADHATULLAH ZAKARYYA ADAM
PENGARANG AWAL SAINS

Tentang Pengarang

Mendapat pendidikan tertinggi di Universiti Utara Malaysia dalam jurusan pengurusan perniagaan dan diploma dalam jurusan pendidikan awal kanak-kanak di Universiti Malaya (UMCCed). Kini, berkhidmat sepenuh masa di Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd. sebagai Research Editor dan menghasilkan bahan-bahan pendidikan awal kanak-kanak. Pengendali utama Kursus Kaedah Mengajar Cepat Matematik Prasekolah dan Awal Sains.

e-BO​​​​​OKLET 

PERCUMA!

Kami hantarnya terus ke e-mel anda.


Memudahkan Pembelajaran Dan Pengajaran

Pakej Awal Sains dilengkapi dengan panduan untuk guru dan ibu bapa bagi setiap aktiviti.  Setiap tahap disediakan buku teks iaitu panduan aktiviti untuk guru dan buku makmal untuk murid. Ibu bapa dan guru disediakan buku panduan rujukan bersiri Mudahnya Sains dan Kembara Sains.

“Melalui pengalaman saya di sekolah, AWJAD membolehkan murid-murid menulis dengan betul di atas garisan. AWJAD juga menitikberatkan cara penulisan murid-murid mengikut kaedah penulisan rasm  al-quran. Apabila murid boleh menulis dengan kemas, cantik, dan bersih, murid lebih berminat menulis jawi.”

Zarinah

Jurulatih Utama Jawi

“Modul AWJAD ini memang dapat membantu murid-murid untuk mempelajaran jawi dengan lebih berkesan”

Tuan Haji Azman

Jurulatih Utama Dakwah

Ingin tahu isi kandungan Awal Sains? Lihat video ini...


              PAKEJ AWAL SAINS (TAHAP 1)

 • check

  Buku teks Awal Sains 1 – mengandungi 20 eksperimen yang merangkumi bidang-bidang Kemahiran Saintifik,  Alam Kehidupan, Alam Bahan dan Alam Fizikal.

 • check
  Buku Makmal Awal Sains 1 - terdiri daripada 35 muka surat latihan pengukuhan.

               PAKEJ AWAL SAINS (TAHAP 2)

 • check

  Buku teks Awal Sains 2 – mengandungi 23 eksperimen yang merangkumi bidang-bidang Kemahiran Saintifik,  Alam Kehidupan, Alam Bahan dan Alam Fizikal.

 • check
  Buku Makmal Awal Sains 2 – terdiri daripada 32 mukasurat latihan pengukuhan.

PA​KEJ RUJUKAN TAMBAHAN A

     MUDAHNYA SAINS

 • check

  Mengandungi aktiviti sains yang interaktif dan praktikal sesuai untuk kanak-kanak 3 hingga 6 tahun.

 • check
  Mengandungi soalan terbuka yang menggalakkan penerokaan kendiri, pemikiran kreatif dan cara baru untuk menyelesaikan masalah.

PAKEJ RUJUKAN TAMBAHAN B

     KEMBARA SAINS

 • check

  Kembara Sains Mengandungi pelbagai aktiviti menarik untuk anak-anak meneroka persekitaran mereka melalui aktiviti praktikal.

 • check
  Setiap bab berkembang daripada aktiviti mudah kepada aktiviti yang lebih mencabar.
 • check
  Mengikuti garis panduan Kurikulum Bersepadu Prasekolah kebangsaan (KSPK)

Anda suka Pakej Awal Sains? Dapatkan diskaun 10% untuk pembelian pakej lengkap.

Anda seorang guru tadika dan ingin menguasai teknik pengajaran berkesan di dalam kelas?