AWAL SAINS

Kunci Cara Berfikir Untuk Kejayaan Hidup

SISTEMATIK

Pakej Awal Sains disusun secara sistematik bersesuaian dengan perkembangan pemikiran anak berusia 4-6 tahun. Setiap aktiviti dijalankan menggunakan pendekatan eksperimen untuk meningkatkan kemahiran dan pengalaman saintifik anak anda.

KRITIS

Membina sikap saintifik yang melibatkan pemerhatian, pertanyaan, ramalan dan penyelesaian masalah. Anak-anak akan memusatkan pemerhatian kepada apa yang mereka fikirkan boleh berlaku. Kemudiannya, sikap ingin bertanya akan tercetus melalui pemikiranyang kritis.

KREATIF

Anak-anak akan mengemukakan idea-idea baharu untuk menghadapi sesuatu permasalahan dan berkebolehan untuk menyelesaikannya melalui eksperimen saintifik.

Apakah Kesannya Jika Anak Anda Tidak Berfikiran Saintifik?

Lemah pemikiran saintifik bermaksud anak anda tidak mahir berfikiran seperti berikut:
 • Mempersoalkan Pemerhatian: Mengapakah langit biru? Apakah yang menyebabkan banjir? Kenapakah perlu belajar untuk menjadi pandai? Dan banyak lagi…
   
 • Membuat Kajian: Mendapatkan maklumat lanjut misalnya tentang warna-warna langit.Mereka bentuk kajian untuk memastikan adakah langit sentiasa biru pada sesuatu masa…
   
 • Sentiasa Mempersoalkan Rumusan yang Dibuat: Jika misalnya rumusan bahawa langit hanya birudi atas permukaan laut… kajian patut dibuat untuk melihat warna langit di atas permukaan hutan.
   
 • Sentiasa Menerima Kemungkinan Idea yangDirumuskan Ada Kelemahannya: Sah atau puntidak sesuatu rumusan itu bergantung kepada data dan fakta yang diperoleh melalui kajian.
   
 • Sentiasa Terbuka Membuat Kajian Baharu: Sikap terbuka untuk mencari rumusan yang betul merupakan pemikiran saintifik yang baik.
   
 • Berfikir Secara Kreatif: Jika rumusan pada sesuatu permasalahan tidak menepati data dan fakta kajian, pemikiran saintifik menuntut untuk anak anda berfikiran kreatif bagi mencari rumusan yang lain.

Matlamat Awal Sains

Awal Sains bertujuan untuk membentuk Sikap, Kaedah dan Pengalaman Saintifik Anak Anda:

 • Sikap saintifik bermaksud tabiat bertanya dengan betul, keinginan yang mendalam untuk mendapatkan jawapan, serta berkebolehan melakukan penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi.
 • Kaedah Saintifik memadukan cara berfikir dan penerokaan praktis terhadap sesuatu permasalahan. Kemahiran saintifik membuat inkuiri, penerokaan, mereka cipta dan membuat kesimpulan dibentuk melalui uji kaji yang disediakan.
 • Pengalaman saintifik ialah uji kaji atau aktiviti praktis yang dibuat sendiri oleh anak untuk menguji ramalan atau kefahaman mereka tentang sesuatu hal.