BACALAH JAWI

Inovasi Pendidikan Jawi Tidak Pernah Semudah Ini

MUDAH

Kaedah ini mudah diikuti kerana mengambil kira tahap perkembangan psikologi anak anda. Pembelajaran bertahap meyakinkan anak untuk belajar perkara yang baharu. Ibu bapa dan guru pula diberi panduan lengkap agar mudah membimbing anak.

CEPAT

Kaedah ini selari dengan kajian terkini berkenaan prinsip-prinsip asas membaca. Bunyi-bunyi asas bahasa Melayu diperkenalkan melalui kata-kata kunci yang mudah diingat. Kemahiran memadu dan memisah suku-suku kata kemudiannya dipupuk agar anak cepat membaca.

CERIA

Anak akan ceria belajar dengan rangsangan video animasi dan lagu yang menghiburkan. Bahan bercetak pula disulami dengan ilustrasi, pantun, dan cerita yang menarik. Anak anda tidak akan bosan belajar membaca Jawi.

Apakah Kesannya Jika Anak Anda Tidak Lancar Membaca Jawi?

 • Pendidikan Islam di sekolah rendah dan menengah diajar dalam tulisan Jawi. Jika anakanda merangkak-rangkak membaca Jawi, dia akan hilang minat untuk memberi fokus kepadaisi kandungan pelajaran. Akhirnya dia akan ketinggalan dalam Pendidikan Islam.
   
 • Bukan itu sahaja, malah kelemahan dalam Jawi juga boleh membantutkan anak-anak untuk lancar membaca al-Quran. Mungkin inilah sebab utama masih ramai anak dan juga orang dewasa yang tidak lancar atau tidak dapat langsung membaca al-Quran.
   
 • Tulisan Rumi merupakan tulisan pengantar dalam pendidikan di sekolah. Murid-murid lebih selesa dengan tulisan Rumi. Itulah sebab ramai murid susah membaca Jawi apatah lagi menulis Jawi.
   
 • Susahnya membaca dan menulis Jawi berpunca daripada kaedah mengajar Jawi yang tidak berkesan. Ini ditambah lagi dengan Jawi hanya perlu dalam Pendidikan Islam. Maka motivasi untuk menguasai Jawi perlu dipupuk dengan kaedah Jawi yang “Mudah, Cepat dan Ceria”.

Bagaimana Anak Anda Boleh Belajar Membaca Jawi dengan Cepat?

 • KESEDARAN FONEM

  Kemahiran mendengar dan menyebut bunyi-bunyi asas yang ada dalam sesuatu bahasa. Bunyi-bunyi asas ini dikenali sebagai fonem.

 • KEMAHIRAN FONIKS: KAITAN ANTARA BUNYI DAN HURUF

  Kemahiran mengecam bunyi dan bentuk huruf yang melambangkan bunyi tersebut.

 • KEMAHIRAN FONIKS: PEMADUAN BUNYI

  Kemahiran mendengar dan menyebut bunyi-bunyi asas yang ada dalam sesuatu bahasa. Bunyi-bunyi asas ini dikenali sebagai fonem.

 • KEMAHIRAN FONIKS: PEMISAHAN BUNYI

  Kemahiran memilih dan memisahkan bunyi. Membaca itu sebenarnya ialah keupayaan anak untuk memilih dan memisahkan bunyi-bunyi yang ada dalam sesuatu perkataan.

 • KELANCARAN MEMBACA

  Kemahiran untuk lancar membaca dipupuk melalui siri buku bacaan bertahap. Buku ini bermula daripada bunyi asas dan berkembang kepada perkataan-perkataan suku kata terbuka, suku kata tertutup dan seterusnya perkataan yang berimbuhan.

 • KEMAHIRAN MENULIS

  Kemahiran motor halus untuk menulis dibentuk melalui peningkatan keupayaan koordinasi mata-tangan yang lebih tinggi. Ini dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti pensel seperti menconteng, mewarna, menyalur, menyambung dan menyalin.

 • SISTEM EJAAN JAWI TERKINI

  Anak-anak didedahkan dengan sistem ejaan Jawi terkini. Petua-petua asas diperkenalkan seperti hukum yang dapat menentukan sama ada huruf alif patut ditulis atau digugurkan pada sesuatu perkataan.

Matlamat Bacalah Jawi

Bacalah Jawi merupakan inovasi pendidikan awal kanak-kanak yang terbukti berkesan dan mendapat sambutan bukan sahaja di Malaysia bahkan di Selatan Thailand. Pada akhir pelaksanaan kaedah ini, anda akan temui perbezaannya.

 • Anak anda boleh membaca dengan lancar.
 • Anak anda boleh menulis Jawi dengan tepat.
 • Anak anda bermotivasi untuk membaca buku-buku dalam tulisan Jawi.