PIL CERDAS STEM

Inovasi Pendidikan Awal STEM: Pendidikan Abad ke-21

SAINS

Fokus kepada memahami dan menerokai alam semula jadi dan alam buatan. Menyiasat menggunakan kemahiran dan fikiran saintifik serta menghayati dinamika sesuatu proses yang berlaku dalam alamsemula jadi atau alam buatan.

TEKNOLOGI

Fokus kepada menyiasat dan menggunakan pelbagai peralatan teknologi untuk mengembangkan kemahiran manipulatif bagi menyelesaikan sesuatu projek.

KEJURUTERAAN

Fokus kepada cara menyelesaikan masalah, mereka bentuk dan mereka cipta menggunakan bahan atau objek untuk mengukur, mengira dan membina sesuatu projek.

MATEMATIK

Fokus kepada memahami kuantiti, ukuran, nombor, bentuk, geometri, kemahiran spatial (ruang), masadan dinamik gerakan.

Keistimewaan STEM

 • PEMBELAJARAN MELALUI PROJEK

  Kaedah ini melatih kanak-kanak untuk mengintegrasi sains, teknologi, kejuruteraandan matematik (STEM) dalam sesuatu projek.

 • MEMBINA KEMAHIRAN BERFIKIRARAS TINGGI (KBAT)

  Menyeronokkan dan memberi pengalaman terus yang merangsang sikap saintifik kanak-kanak seperti bertanya, membina kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), berkomunikasi, bekerjasama, berimaginasi dan mereka cipta, iaitu kemahiran abad ke-21.

 • KONSEP STEM SELARAS DENGAN KSPK

  Kandungan konsep-konsep STEM yang boleh dipelajari dalam setiap projek/modul yang disediakan dalam buku ini adalah selaras dengan konsep-konsep sains, matematik dan teknologi yang terdapat dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

 • AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN YANG SISTEMATIK

  Pakej disusun secara sistematik dan terperinci untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran.

Pembelajaran Melalui Projek

Kaedah ini melatih kanak-kanak untuk mengintegrasi sains, teknologi, kejuruteraandan matematik (STEM) dalam sesuatu projek.

Berasaskan KSPK

Kandungan konsep STEM dalam setiap projek/modul yang disediakan adalah selaras dengan konsep sains, matematik dan teknologi yang terdapat dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

Membina KBAT

Memberi pengalaman terus yang merangsang sikap saintifik kanak-kanak seperti bertanya, membina kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT), berkomunikasi, bekerjasama, berimaginasi dan mereka cipta.

Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Yang Sistematik

Pakej disusun secara sistematik dan terperinci untuk memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran.

Tertanya-tanya Tentang Kebaikan STEM kepada Anak Anda?

Pendedahan STEM dalam pendidikanbertujuan untuk:
 • Membina asas pembelajaran dan perkembanganminda anak pada masa hadapan.
 • Membantu dalam perkembangan pemikiran kritisdan penaakulan.
 • Meningkatkan minat anak terhadap pembelajaransains dan matematik dan minat terhadap kerjayaberkaitan STEM.
 • Mengembangkan sifat ingin tahu, suka bertanyadan suka menyiasat.
 • Memberi pengalaman luas kepada anakmengenai alam semula jadi dan alam buatandi sekeliling mereka.

Matlamat STEM

PIL CERDAS STEM merupakan inovasi pendidikan awal kanak-kanak terkini yang disusun oleh Profesor Emeritus Dato’ Dr. Aminah Ayob dan kumpulan penyelidiknya di Universti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Di akhir pelaksanaan kaedah ini, anda akan temui perbezaannya.

 • Anak anda berminat dengan ilmu STEM.
 • Anak anda berfikiran kritis dan kreatif.
 • Anak anda mengenali proses dinamik dalam alam semulajadi dan alam buatan.
 • Anak anda akan mempunyai keyakinan diri yang tinggi.